דרישות ה-ETIAS

המטרה של ה- ETIAS היא לשפר את הביטחון של המחזיק בו ושל תושבי מדינות אירופה. ההליך עצמו הוא הליך אוטומטי שהוקם וניזון מהכללים המנהליים של האיחוד האירופאי ולנורמות האתיות שלו נגד אפליה.

במסגרת תהליך הסריקה, נשמרות הזכויות הפרטיות של האדם, כאשר סוכנות eu-LISA – סוכנות שאחראית על הניהול התפעולי של מערכות מידע בתחומי חופש, ביטחון וצדק, מפקחת על התהליך. האחראית על האבטחה של התהליך היא סוכנות EUROPOL, סוכנות זו אחראית על הפיתוח וההתאמה של התוכנית לתנאים.

היוזמה של האיחוד האירופאי להוצאת ה- ETIAS תבטיח גילוי של אנשים בעלי פרופיל מסוכן, כך שיהיה ניתן למנוע מהם להיכנס למדינות אירופה ולאזור שנגן.

קראו עוד:

אילו מסמכים נחוצים לצורך קבלת ה- ETIAS?

תושבי מדינות רבות יזדקקו לאישור המעבר ETIAS החל משנת 2025, וביניהם גם תושבי ישראל. כישראלים המעוניינים להיכנס אל מדינות אירופה באזור שנגן, יהיה עליכם למלא את טופס ה- ETIAS ולהצטייד במסמכים הבאים:

דרכון אישי ובתוקף (תוקף של 3 חודשים מעבר למועד השהייה המתוכן)

כרטיס דיירקט/כרטיס אשראי בתוקף לתשלום אגרה.

כתובת דוא"ל תקינה בה יתקבלו עדכונים לגבי הבקשה כמו אישור המעבר עצמו.

במילוי הבקשה יש לספק פרטים בסיסים כגון:

  • שם מלא (פרטי + משפחה)
  • תאריך לידה
  • מין
  • אזרחות

בנוסף מחזיקי דרכון ישראלי יידרשו לענות על שאלות אבטחה, נושאים הקשורים לבריאות ופרטי נסיעות כמו: תאריך ההגעה, מהי המדינה הראשונה שטח שנגן אליה נכנסים, כתובת פיזית נוכחית ותקפה ופרטים על השכלה ותעסוקה נוכחית.

מילוי בקשת ה- ETIAS

נקודות חשובות בנוגע למילוי טופס ה- ETIAS:

סירוב להגשת הבקשה ל- ETIAS

כפי שנאמר ההליך הוא הליך אוטומטי המיושם במערכת המידע ETIAS, הנתונים שהוזנו נסרקים ונבדקים מול מאגרי מידע רבים בנושא אבטחה, כמו Europol ו- Interpol. במידה וישנם דגלים אדומים כלשהם לגבי מגיש בקשה, רשויות שנגן עוברים לבדיקה ואימות ידני של נתוני המבקש.

במקרים בהם נדרש צורך בתיקון כלשהו, תהליך אישור ועיבוד עשוי לארוך זמן רב יותר, לפי הצהרות האיחוד לרוב עד 3 ימי עסקים. במידה ומתקבל סירוב ניתנת למבקש הזדמנות לערער על ההחלטה. במקרה זה, המבקש יקבל הודעת דוא"ל בה מפורטת הסיבה מדוע ה- ETIAS נדחה וכן מה הם הצעדים הנדרשים לשם הגשת ערעור.