ETIAS וברקזיט

ה-ETIAS הינו אישור מעבר לו יזדקקו תושבי מדינות מסוימות החל משנת 2023. באמצעות אישור זה, יוכלו המחזיקים ב-ETIAS להיכנס אל מדינות אירופאיות שונות. היוזמה ליצירת ה-ETIAS הגיעה מהאיחוד האירופאי שמציב תנאים שונים לאוכלוסיות שונות.

ETIAS וברקזיט

ה-ETIAS ותושבי בריטניה

תושבי בריטניה החליטו בבחירות להתנתק מהאיחוד האירופאי, ומכיוון שיש לכבד את הבחירות שמקבל כל עם שמחליט להיות חלק מהאיחוד האירופאי או לא להיות חבר באיחוד האירופאי, עולה הצורך בהתאמת התנאים של ה-ETIAS לתושבי בריטניה, שמהווים כמובן חלק בלתי נפרד מתושבי אירופה.

בתקופה שבה תהליך הברקזיט עוד לא הסתיים, היה ניתן לדרוש מאזרחי בריטניה לשלם תשלומים מסוימים. יחד עם זאת, היה צפי לכך שאזרחי בריטניה יידרשו להחזיק ב-ETIAS, זאת במידה שבריטניה תתאים את עצמה לציפיות המנהלתיות של ה-ETIAS, במקרה זה, יוכלו אזרחי בריטניה לבקר במדינות שנגן.

דימיטרי אברמופולוס, נציב לענייני פנים, הממונה על נושא ההגירה באיחוד האירופאי אמר: "ETIAS" תפעל עבור כל המדינות הנוכחיות ומדינות אחרות עתידיות הפטורות מויזה. אין מדינה ואין אזור שיישארו מחוץ למערכת הזאת…"

חשוב לזכור כי ETIAS יהיה אישור כניסה רב מדינתי, אישור שיאפשר נסיעות רבות במדינות האיחוד.

כדי לקבל את אישור ה-ETIAS, היה צפוי שאזרחי בריטניה יידרשו למלא את הטפסים הכלליים או טפסים מיוחדים שהותאמו למצבה. ההחלטות בנוגע לנושא זה היו עתידות להתבצע לאחר סיומו של המשא ומתן בין ממשלות אירופה ובין ממשלות בריטניה.

ETIAS וברקזיטכפי שהוסבר – מכיוון שהברקזיט יצא לפועל ובריטניה יצאה מהאיחוד האירופאי, נדרשים גם תושבי בריטניה להוציא את אישור ה-ETIAS, כך שהם נמנים בין תושבי מדינות רבות, ביניהן: אוסטרליה, ארצות הברית וקנדה שזקוקים גם הם לאישור המעבר כמו גם ישראל.

מה שכן לשמחתנו הישראלים נכון להיום גם בשנת 2023 וכל עוד לא יתרחשו עדכונים עד אז בריטניה מוחרגת ומחזיקי דרכון ישראלי לא יצטרכו להנפיק אישור מעבר לצורך ביקור בבריטניה.